Kendama tutoriály

Big Cup

První, základní a nejdůležitější trik ze všech. Jeho perfektní zvládnutí budete potřebovat pro všechny další triky. Důležité je správné uchopení kenu (ken grip), při kterém máte palec ‚shora‘ položen na kenu pod velkým pohárkem a ukazováček s prostředníčkem pod malým pohárkem. Uvolněte zápěstí, nadhoďte kouli a nechte ji zlehka dopadnout na velký pohárek. Dopad nesmí být z přílišné výšky a musíte jej zmírnit poklesnutím ruky a pružením v kolenou.

Small Cup

Stejné uchopení i postup, jako při provádění velkého pohárku, ale ruku v zápěstí natočíte opačným směrem tak, aby byl malý pohárek nahoru.

Base Cup

Opět stejné uchopení, jako u předchozích dvou pohárků, otáčení ruky je však jiné, a zprvu se vám možná bude zdát krkolomné. Zásadní je uvolněné zápěstí a správné položení prstů na kenu. Po vyhození koule natočte ruku dlaní směrem od sebe tak, aby spike směřoval svisle k zemi. Kouli nechte zlehka dopadnout na střední pohárek

Candle Stick

Pravděpodobně první uchopení jiné než ken grip, se kterým se setkáte. Uchopte spike mezi palec a ukazováček tak, aby malý pohárek směřoval k vašemu obličeji a střední pohárek svisle vzhůru. Vyhoďte kouli trochu výše než obvykle a lehce s ní přistaňte na středním pohárku.

Frying Pan

Tento trik se provádí v klasickém ken gripu. Vyhoďte kouli svisle nahoru tak, aby díra celou dobu směřovala přímo k zemi. Když bude koule na vrcholu svého letu, nastavte těsně pod ni ken ve vodorovné poloze tak, aby dopadla dírou naplocho na spike. Zároveň by se ideálně měla koule po dopadu opírat o sarado (část kenu s velkým a malým pohárkem). Čím více ztlumíte dopad koule, tím lépe.

Moshikame

Tradiční trik prováděný v sara gripu/pen gripu – palec pod velkým pohárkem, ukazováček pod malým, prsty však oproti ken gripu pokládáte na ken ‚zespoda‘ tak, abyste mohli prostředníček, prsteníček a malíček položit na plochu malého pohárku. V tomto uchopení hoďte kouli na velký pohárek, z něj poté na střední. Hlavní je správné naklánění ruky v zápěstí a tlumení dopadů koule. Toto přehazování můžete opakovat stále dokola.

Spike

Pro začátečníky asi nejvíce frustrující trik. Abyste mohli ‚zaspajkovat‘, je nutné vyhodit kouli tak, aby byla celou dobu letu v klidu, díra se ani nehnula, a stále mířila svisle k zemi. Toho dosáhnete plynulým pohybem ruky nahoru a hlavně pořádným a správným pružením v kolenou. Že vám to nejde? Víc kolen. Pořád nic? KOLENA, KOLENA, KOLENA! Tuto radu si zapamatujte, protože je to nejdůležitější zásada pro úspěšné kendamování. Když už kouli vyhodíte správně, dáte těsně pod díru ken spikem svisle vzhůru a zlehka napíchnete.

Around Japan

Držte klasický ken grip a kouli vyhoďte nejprve na malý pohárek tak, aby díra mířila nahoru a vy jste na ni dobře viděli. Poté kouli přehoďte na velký pohárek, a snažte se přitom stále sledovat díru, aby i po dopadu mířila směrem k vám. Z velkého pohárku kouli jen trochu nadhoďte s malou rotací směrem k vám. Když na díru dobře uvidíte, neměl by vám závěrečný spike dělat problém.

Around the World

Začátek je podobný jako při triku Around Japan, tedy prvně malý pohárek a po něm velký pohárek. Z něj ale přehoďte kouli na střední pohárek. Stále platí, že by díra měla směřovat nahoru a být trochu nakloněna k vašemu obličeji, abyste na ni dobře viděli. Díky tomu bude přehození – u kterého opět platí, že by nemělo letět moc vysoko – ze středního pohárku na spike jednodušší.

Airplane

Tama grip je uchopení, při kterém nedržíte ken, ale kouli (tama), a letadlo je základní trik tohoto gripu. Chytněte kouli tak, aby díra mířila svisle vzhůru, palec mějte položen na kouli směrem k sobě, na opačnou stranu koule položte ukazováček a prostředníček. Prsteníček si zespoda koule opřete o provázek (string) přesně v místě, kde vychází z koule. Díky tomu budete mít větší kontrolu jak nad stringem, tak nad kenem. A teď k samotnému triku. Druhou rukou si přidržte ken blíže k tělu, pusťe ho z ruky a lehce zhoupněte dopředu. Zhoupnutí kenu kopírujte pružením v kolenou. Ve chvíli kdy začne ken stoupat, přitáhněte jej k sobě. Během letu se ken začne přetáčet a vy, s pohledem upřeným na hrot, se snažíte spikem trefit do díry.

Swing Spike

Lighthouse